social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
یکشنبه 11 شهریور 1397

مساحت و محدوده جغرافیایی


استان ایلام با 20150 کیلومتر مربع، حدود 2/1 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. این استان از جنوب با خوزستان، از شرق با لرستان و از شمال با کرمانشاه همسایه بوده و از سمت غرب دارای 425 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق می باشد.